Historiek

Elingen – behoorde tot het domein van “Leeuw” en is daardoor tot het hertogdom Brabant gekomen.
Tot diep in de 17de eeuw behoorde Elingen tot het land van Gaasbeek.
Elingen behoorde tot de goederen van de Sint-Pietersabdij van Gent, hetgeen zo bleef tot aan de Franse revolutie.
Het “Brabantse” Elingen is altijd een zeer bescheiden nederzetting geweest en tot op heden gebleven.
De kerk situeert zich bij de kruising van intergemeentelijke verbindingswegen.
Enkele ruime kwadraathoeven zijn sfeerbepalend voor het landelijk uitzicht van de dorpskom.
In contrast met de andere deelgemeenten waar de gemeentegrenzen vaak met beekjes of wegen samenvallen, bestaat de gemeentegrens van Elingen uit een hoekige aaneenrijging van willekeurige perceelsgrenzen.